POCZTA użytkownikhasło
  INFORMACJE:
      AKTUALNOŚCI
      PROMOCJE
      STAN SIECI
      KONTAKT
      O FIRMIE
  OFERTA:
      DOSTĘP DO INTERNETU
      TELEFONIA CYFROWA
      TRANSMISJA DANYCH
      WEB DESIGN
      HOSTING
      SIECI
  STREFA ELSNET:
      SKANERY ON-LINE
      PORADNIK - FAQ
      ROZRYWKA
      STREFA ABONENTA
 
 
SERWERY GIER    
    
 31.12.10 - ZMIANA STAWEK VAT !

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2011 roku wprowadza się zmiany w umowach, w tym w cennikach oraz regulaminach promocji usług świadczonych przez ELSNET S.C. w zakresie cen świadczonych usług, które zostały powiększone o kwotę wynikającą ze wzrostu stawek podatku VAT:

z 22% na 23%.

Zmiany wysokości stawek VAT zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60a ust. 1 i 3 oraz 61 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Jednakże z uwagi na fakt, iż proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz polegają wyłącznie na zmianie stawek podatkowych, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie odszkodowawcze, o którym mowa w art. 57 ust. 6 przywołanej powyżej ustawy.

Zmiana stawki VAT z 22% na 23% dotyczy wszystkich aktywnych ofert/pakietów/abonamentów sprzed dnia 1 Stycznia 2011 roku.

Poniżej oddajemy w Państwa ręce KALKULATOR, który pozwoli w prosty sposób wykonanać przeliczenie starej stawki abonamentu (VAT 22%) na nową uwzględniającą 23% VAT.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

WPROWADŹ KWOTĘ ABONAMENTU BRUTTO (VAT22%, przed dniem 1 Stycznia 2011 roku).

67,10 zł brutto - Abonament przykładowy (przed 1 Stycznia 2011), stawka VAT 22%.

NOWA STAWKA ABONAMENTU (VAT 23% po dniu 1 Stycznia 2011 roku) ZOSTANIE PRZELICZONA.

67,65 zł brutto - Abonament przykładowy (po 1 Stycznia 2011), stawka VAT 23%.
Opłata
(kwota brutto) za usługę VAT 22%
Opłata
(kwota brutto) za usługę VAT 23%
Internet
,


 
    
    
    
    
© 2005-2024 ELSNET. www.elsnet.pl